Pont de Levallois Becon

フランス パリ

Pont de Levallois Becon

この壁の白塗りの感じとか印象的

Pont de Levallois Becon

[タイトルの場所を Googleマップ for iPhone で開く]